צוואות

במובן המשפטי, “צוואה” היא מסמך משפטי בו מורה אדם מה ייעשה ברכושו לאחר מותו, אשר יהא בר-תוקף – אם נעשה באחת הדרכים הקבועות בדין, ולא נפל בו פגם שלא ניתן לתיקון.

סוגי צוואות:

1. צוואה בעדים
2. צוואה בפני רשות
3. צוואה בכתב יד
4. צוואה בעל פה

צוואה בעדים:

צוואה שנערכת בנוכחות שם שני עדים לפחות, אשר שומעים מן המצווה שזו אכן צוואתו. העדים חותמים על הצוואה, ובכך בעצם מאשרים שאכן ראו שהצוואה נערכה בפניהם ע”י המצווה.
צוואה בעדים ניתן לכתוב בכתב יד או בהדפסה אך החתימות חייבות להיות בכתב ידם של המצווה והעדים וחובה לציין עליה בין היתר גם את היום שבו היא נערכה.

לפני שהעדים חותמים את שמם ופרטיהם על הצוואה, חייב המצווה להצהיר בפניהם כי זו אכן צוואתו.

צוואה בפני רשות:

צורה נוספת לצוואה חוקית הינה כאשר עורכים אותה בפני רשות שיפוטית (שופט, רשם של בית המשפט, דיין בבית דין רבני וכד’) או בפני נוטריון.

מה אומר החוק בישראל?

מהו המצב החוקי כאשר הנפטר לא הותיר אחריו צוואה חוקית?
תחום משפטי זה מוגדר ברובו בחוק הירושה, אשר קובע בין השאר כי כאשר אדם נפטר (מבלי שהשאיר אחריו צוואה חוקית), עובר רכושו לבן זוגו ולילדיו בצורה שבן הזוג יורש מחצית מן הרכוש והילדים מתחלקים באופן שווה במחצית השנייה של הרכוש.

כאשר אין צוואה, חייבים היורשים להגיש בקשה למתן צו ירושה, בכדי לקבל את חלקם ברכושו של הנפטר.
את הבקשה יש לערוך בהתאם לטופס המיוחד המיועד לכך, תוך פירוט כל הנושאים הרלוונטיים הנדרשים בחוק.

Call Now Button

לקביעת פגישה חינם וללא התחייבות 
חייגו עכשיו: 09-7400667
או מלאו פרטיכם: