ליטיגציה

מתן שירותים משפטיים לחברות פרטיות; ייצוג משפטי של תאגידים עסקיים, ניהול מו”מ במסגרת עסקות מטעם תאגידים כאמור בישראל ובחו”ל;
ניהול עסקות מסחריות בינלאומיות, רכישות בינלאומיות; ייסוד תאגידים רב-לאומיים ומבני מס בינלאומיים.
ליטיגציה מסחרית, תאגידית ואזרחית, מקומית ובינלאומית, כולל היבטים של תניות שיפוט, ויישום דין זר בישראל; ניהול הליכים בערכאות ובבוררות בישראל ומחוצה לה;
מאבקי שליטה בתאגידים; שמירת זכויות בעלי מניות רוב ומיעוט בתאגידים.

שירותי גבייה והוצאה לפועל: משרדינו מייצג חייבים בהליכי הוצאה לפועל בהתמודדות מול נושים, הכנה לחקירות יכולת, פתיחת תיקי איחוד ועוד, על מנת ליתן לחייבים מענה אפקטיבי להליכי הוצאה לפועל אשר מופעלים כנגדם.
כמו כן, משרדינו מטפל בגביית חובות כספיים בגין המחאות, שטרי חוב וכן פסקי דין מחייבים שונים. הגבייה נעשית באמצעים משפטיים תוך הסתייעות בחוקרים פרטיים ובקבלני הוצאה לפועל, בעלי ניסיון מקצועי עשיר בתחום.
משרדינו מתמחה בייצוג יחידים וחברות בהליכים משפטיים מורכבים בפני בתי-משפט בערכאות השונות ובפני בוררים.
בין היתר מייצג משרדינו את לקוחותיו בתביעות כספיות בהיקפים גדולים, בהליכים למתן צווי מניעה וצווי עשה ובתביעות מסחריות.

Call Now Button