דיני מקרקעין

תכנון עסקאות במקרקעין, לרבות מבני מס אלטרנטיביים; יצירת קשרים עם יזמי מקרקעין, חברות בניה; עריכת עסקות רכישה של מקרקעין; הסכמי חכירה ושכירות; הסכמים לניהול מקרקעין; הסכמים עם מינהל מקרקעי ישראל, טיפול ברישום והסרה של שעבודים על מקרקעין.

בתחום דיני המקרקעין והחוזים מטפל המשרד ,בעניינים שונים, ובהם:
עיסקאות וחוזי מכר לקנייה ומכירה של דירות, מגרשים, חנויות, משרדים, בניינים.
ליווי, ייצוג  וטיפול בכל שלבי המשא ומתן, עריכת החוזה, בדיקת הזכויות (כולל במינהל מקרקעי ישראל ובחברות המשכנות), הסרת עיקולים, משכנתאות ושעבודים, עד להשלמת העיסקה ורישום הזכויות בלשכת רישום המקרקעין.

ביצוע רישומים בלשכת רישום המקרקעין: הערת אזהרה, ירושה, שינוי רישומים, תיקון טעויות סופר, רישום עיסקאות מכר, שכירות, משכנתא.

טיפול בהליכי רישום בית משותף, תיקון רישום בית משותף, רישום תקנון מיוחד, הצמדת חניות, מחסנים,  גגות וכיו”ב.

עריכת חוזי מכר של דירות, חנויות, מבני תעשייה או מסחר, מגרשים, מקרקעין ונכסים שונים.
ייצוג לקוחות ברכישה מקבלנים, ייצוג בנושא ליקויי בנייה.
עריכת חוזה שכירות של מקרקעין מכל הסוגים (חנות, מחסן, משרד, עסק, מבנה תעשייה, מגרש, וכדומה)

ליווי וייצוג רוכשים מקבלן, בדיקת תנאי חוזי המכר וזכויות המוכר, ניהול משא ומתן על תנאי החוזה עם עורך הדין של הקבלן, בדיקת הבטחונות המוצעים על ידי המוכר.
חוזי שכירות של דירות, מגרשים,משרדים וחנויות.
טיפול בתביעות פינוי, פירוק שיתוף, סכסוכים בין בעלי דירות בבית המשותף, תביעות כנגד שוכרים, הפרת חוזים.

Call Now Button