אימות חתימה נוטריוני

סלצ’ובסקי משרד עורכי דין ונוטריון מעניק בין שאר שרותיו ללקוחות גם שירות אימות חתימה.

מהו אימות חתימה? אימות חתימה על ידי נוטריון הינו אישור כי החותם על המסמך הוא האדם הנכון לאחר שנוטריון זיהה אותו.

חוקי המדינה קובעים כי מסמכים להם יש ערך משפטי וכלכלי כגון ייפוי כוח לקבלת משכנתא וייפוי כוח לביצוע פעולות במקרקעין וכמו כן, ייפוי כוח כללי, ייחתמו בפניו של נוטריון וזה יאשר את חתימת החותם רק לאחר שזיהה אותו באופן וודאי.

אימות חתימה נוטריון

בשביל לקבל שירות אימות חתימה נוטריוני, על החותם לחתום בנוכחות נוטריון.

במקרה והאמור לחתום, לא יכול להגיע אל הנוטריון מאי אילו סיבות, הנוטריון במרבית המקרים יגיע אליו.

לאימות חתימה חשיבות גבוהה לחותם באשר לתקינות המסמך, שלא נעשה שימוש לרעה או שימוש לא חוקי בחתימתו.

Call Now Button